Trening funkcjonalny

strength, strong man

Trening funkcjonalny to przede wszystkim indywidualny dobór ćwiczeń na podstawie wcześniejszej oceny funkcjonalnej. Ocena funkcjonalna organizmu dokonywana jest podczas 7 prostych testów dzięki którym można określić najsłabsze punkty łańcucha kinematycznego. Terapeuta szczególną uwagę zwraca na  asymetrie czy nieprawidłowości w postawie ciała – czyli czynniki będące często przyczyną kontuzji lub/i braku progresji w sporcie. Także u osób, które uprawiają sport jedynie dla własnej przyjemności można często zaobserwować kontuzje czy zespoły bólowe powodowane ciągłym powielaniem błędnego wzorca ruchowego. Przeprowadzenie tych kilku testów pozwala nam zidentyfikować błędne wzorce, dzięki temu możemy pracować nad odbudowaniem prawidłowych.  Ocena funkcjonalna daje nam informacje stanowiące bazę do ułożenia odpowiedniego dla danej osoby planu treningowego, który stanowi profilaktykę kontuzji, a także pozwala rozwinąć możliwości sportowe. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwraca się na prawidłową postawę ciała oraz świadomość wykonywanego ruchu. Taki sposób treningu zwiększa świadomość własnego organizmu    i determinuje znacznie większą dokładności i kontrolę wykonywanego ruchu.

Regularnie wykonywane ćwiczenia sprawiają, że ryzyko urazu jest dużo niższe, a

prawdopodobieństwo powrotu do pełnej sprawności po urazie znacząco wzrasta.

O skuteczności treningu przekonali się już sportowcy najwyższej klasy, a także
terapeuci z całego świata.

Podziel się!